Nderojnë shkollën

Ky është versioni HTML i Nderojnë shkollën Faqja 81
Për të parë përmbajtjen në Flash, ju duhet të keni të aktivizuar versionin 8 ose më të lartë të Javascript. Për të shkarkuar Flash Player-in e fundit Kliko këtu