Krenaria e shkollës

Krenaria e shkollës

Ky është versioni HTML i Krenaria e shkollës Faqja 1
Për të parë përmbajtjen në Flash, ju duhet të keni të aktivizuar versionin 8 ose më të lartë të Javascript. Për të shkarkuar Flash Player-in e fundit Kliko këtu